web analytics

Werners Åkeri uppfyller trippel-A

10989028_965592510119670_2294185558839825669_n


V
i på Werners Åkeri uppfyller Soliditets krav för att vara trippel-A godkänd.

AAA är det högsta kreditbetyg ett aktiebolag kan få. För att erhålla högsta kreditvärdighet krävs bland att företaget omsätter mer än 2 miljoner, har varit verksamt i minst 10 år och har nyckeltal som är väsentligt över branschens genomsnitt.

Då mindre än 2 procent av Sveriges företag innehar betyget AAA är det något vi är stolta över, det är också ett bevis på att vi gör ett bra jobb.

Vi har tagit ställning för sunda transporter!

Fair_transport2-1

 

Sveriges Åkeriföretag (SÅ) är den svenska åkerinäringens branschorganisation och som medlemsföretag är vi med och arbetar för en sund och lönsam utveckling av vår bransch.

Vi har anslutit oss till Fair Transport – ett ställningstagande för sunda transporter från ansvarsfulla åkerier. Åkerier som kör trafiksäkert, tänker klimatsmart och erbjuder goda arbetsförhållanden. Tanken med Fair Transport är att uppmärksamma omvärlden; politiiker, myndigheter, media, transportköpare och allmänhet, om vad som skiljer en bra transport från en dålig.

I en osund konkurrenssituation med dumpade priser på en överetablerad marknad finns risk att både köpare och säljare av transporter tummar på säkerhet, miljötänk och socialt ansvar. Allt i jakt på kortsiktiga kostnadsbesparingar. I enlighet med SÅ:s programförklaring anser vi att både köpare och säljare av transporter måste ta sitt ansvar för säker, ren och ansvarsfull åkerinäring.
Läs mer om Fair Transport här: Fairtransport

God Jul och Gott Nytt År!

god jul

Nu har vi på Werners Åkeri investerat

Nu har vi på Werners Åkeri investerat i en Volvo L60F -10.
Maskinen är utrustad med snödäck, centralsmörjning, dieselvärmare, spakstyrning m.m och är av miljöklass 3. Nu väntar vi bara på snön!
l60f3

Reaxcerdagen Frösön 10/8

I samband med STCC på Frösön anordnades Reaxcerdagen.
Där visade vi upp en av våra slambilar samt en lastväxlare med kran.

gan641+cye520 reaxcerdagen frösön

Ny hemsida!

Nu lanserar vi på Werners Åkeri en ny hemsida. Fokus har legat på enklare navigering och modernare grafiskt utseende. Hoppas den uppskattas! Vi vill också hälsa nya och gamla kunder välkomna till oss på Werners Åkeri!