web analytics

 

Miljö

 
Åke Werners Åkeri AB:s Miljöpolicy

Vision:

Miljöhänsyn ska genomsyra vår verksamhet. Vår ledstjärna ska vara att bedriva ett miljöarbete så att våra tjänster och produkter ses som ett miljöanpassat alternativ.

Policy:

• Vi ska begränsa miljöpåverkan av vår verksamhet så långt det är praktiskt möjligt och ekonomiskt rimligt.

• Vi ska inrikta miljöarbetet på ständiga miljöförbättringar, minimering av materiell förbrukning och förebyggande av föroreningar.

• Vi ska prioritera leverantörer och samarbetspartners som har en sund och miljömedveten verksamhet.

• Vi ska tillhandahålla personal med rätt kompetens och kvalifikationer och all personal ska visa ett personligt ansvar för kvalitén och miljön i det dagliga arbetet samt vara involverad i förbättringsarbetet. Vidare ska informationen rörande vårt miljöarbete vara öppen och tillgänglig.

• Vi ska följa gällande miljölagstiftning och driva verksamheten inom ramen för uppställda miljökrav från kunder.

STARTSIDA | FÖRETAGET | TJÄNSTER | REFERENSOBJEKT | MILJÖPOLICY | TILL SALU | KONTAKT | NYHETER