web analytics

Övriga tjänster

Flis och virkestransporter

Transport av flis och biobränsle. Utöver detta transporterar vi bl.a sågade trävaror.

Rivningsarbeten

Vi utför rivningsarbeten stora som små åt företag, kommuner och privatpersoner.

Vi har även en hydralhammare till vår hjulgrävmaskin.

Övriga tjänster

Plattläggning, Asfaltering, Trädgårdsanläggningar, Gräsetablering, Färdiggräs, Plantering, Dikning, Trädröjning, Kabelgrävning, Uthyrning av containers för t.ex byggavfall, mm.