web analytics

Vi har tagit ställning för sunda transporter!

Fair_transport2-1

 

Sveriges Åkeriföretag (SÅ) är den svenska åkerinäringens branschorganisation och som medlemsföretag är vi med och arbetar för en sund och lönsam utveckling av vår bransch.

Vi har anslutit oss till Fair Transport – ett ställningstagande för sunda transporter från ansvarsfulla åkerier. Åkerier som kör trafiksäkert, tänker klimatsmart och erbjuder goda arbetsförhållanden. Tanken med Fair Transport är att uppmärksamma omvärlden; politiiker, myndigheter, media, transportköpare och allmänhet, om vad som skiljer en bra transport från en dålig.

I en osund konkurrenssituation med dumpade priser på en överetablerad marknad finns risk att både köpare och säljare av transporter tummar på säkerhet, miljötänk och socialt ansvar. Allt i jakt på kortsiktiga kostnadsbesparingar. I enlighet med SÅ:s programförklaring anser vi att både köpare och säljare av transporter måste ta sitt ansvar för säker, ren och ansvarsfull åkerinäring.
Läs mer om Fair Transport här: Fairtransport