web analytics

Werners Åkeri uppfyller trippel-A

10989028_965592510119670_2294185558839825669_n


V
i på Werners Åkeri uppfyller Soliditets krav för att vara trippel-A godkänd.

AAA är det högsta kreditbetyg ett aktiebolag kan få. För att erhålla högsta kreditvärdighet krävs bland att företaget omsätter mer än 2 miljoner, har varit verksamt i minst 10 år och har nyckeltal som är väsentligt över branschens genomsnitt.

Då mindre än 2 procent av Sveriges företag innehar betyget AAA är det något vi är stolta över, det är också ett bevis på att vi gör ett bra jobb.