web analytics

Yttre fastighetsskötsel

En välvårdad och harmonisk utemiljö skapar mervärde.
Vi har helhetslösningar för skötseln av utemiljön som kan omfatta:

- Snöröjning
- Halkbekämpning
- Sandupptagning
- Gräsklippning, trimning
- Ogräsbekämpning, buskröjning
- Tvätt av sopkärl
- Städning av soprum m.m.